Κατηγορίες

Εργαστήριο Αγίας Παρασκευής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δήμος : Αγίας Παρασκευής     [ 1ος όροφος ]
                        Οδός   : Στρατηγού Τομπρα 5 [ πλατεία ]
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  210 600 27 90                   
ΦΑΞ            :   210 609 06 53
e-mail          :   info@microcheck.gr
Iστοσελίδα   :   www.microcheck.gr 

Χάρτης        :  

Επικοινωνία : 

ΩΡΑΡΙΟ       : ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7:00 - 17:00
                       ΣΑΒΒΑΤΟ                                                                     ΚΛΕΙΣΤΑ
                       ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                      ΚΛΕΙΣΤΑ