Κατηγορίες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
 1. cTnT ( Τροπονίνη Τ )
 2. cTnI   ( Τροπονίνη Ι )
 3. CER  ( Σερουλοπλασμίνη )
 4. PCT ( Προκαλσιτονίνη )
 5. IL6 ( Ιντερλευκίνη 6 )
 6. TC ( Ολική Καρνιτίνη )
 7. D-Dimers ( Δ -διμερή )
 8. BNP ( Β-Νατριουρητικό πεπτίδιο )
 9. NT pro BNP
 10. C1-Εστεράση
 11. Α1 - ¨οξινη Γλυκοπρωτεΐνη
 12. Α1 - Αντιθρυψίνη
 13. Προϊνσουλίνη
 14. β - Υδροξυβουτυρικό οξύ
 15. AQUAPORINI-4
 16. Λεπτίνη
 17. Φιμπρονεκτίνη
 18. Μυοσφαιρίνη
 19. Cryo ( Κρυοσφαιρίνες )
 20. CgA ( Χρωμογρανίνη Α )