Κατηγορίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 1. Σίδηρος ορού
 2. Φερριτίνη ορού
 3. T.I.B.C
 4. U.I.B.C
 5. Βιταμίνη B12
 6. Folate Acid
 7. STRF ( Σιδηροφυλλίνη , τρανσφαερίνη )
 8. Tfs ( Κορεσμός Τρανσφαιρίνης )
 9. HPT ( Απτοσφαιρίνη ορού αίματος )
 10. ΔΕΚ ( Δυκτιοερυθροκύτταρα )
 11. G6PD
 12. Epo Ερυθροποιητίνη
 13. Τεστ δρεπανώσεως ερυθρών
 14. Θερμοανθεκτική αιμοσφαιρίνη
 15. Αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών
 16. Ωσμωτική αντίδραση ερυθρών
 17. Κυτταρικά εγκλειστρα αιμοσφαιρίνης H
 18. Ασταθής αιμοσφαιρίνη
 19. Coombs Άμεση
 20. Coombs Έμμεση
 21. Hb A2
 22. Hb F
 23. RBC ( Αριθμός ερυθρών )
 24. Hb    ( Αιμοσφαιρίνη )
 25. MCV ( Μέσος όγκος ερυθρών )
 26. MCH ( Μέση πικνότητα αιμοσφαιρίνης )
 27. MCHC ( Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανα ερυθρό )