Κατηγορίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΣ
 1. anti - HAV total
 2. anti - HAV IgM
 3. HBsAg
 4. anti - HBc total
 5. anti - HBc IgM
 6. anti - HBs
 7. HBeAg
 8. anti HBe
 9. anti - HCV
 10. HDAg
 11. anti - HIV I & II
 12. Rubella IgG
 13. Rubella IgM
 14. CMV igG
 15. CMV IgM
 16. VZV IgG ( Ανεμοβλογιάς , ¨Ερπητος ζωστήρος )
 17. VZV IgG ( Ανεμοβλογιάς , ¨Ερπητος ζωστήρος )
 18. Parvo virus-B19 IgG
 19. Parvo virus-B19 IgM
 20. Adenovirus IgG
 21. Adenovirus IgM
 22. Λεπτόσπειρας IgG
 23. Λεπτόσπειρας IgM
 24. anti - HTLV I & II
 25. Coxackie B τύπου B1,B2,B3,B4,B5
 26. Influentza A
 27. Influentza A & B
 28. Ricketsia Conori
 29. Legionella pneumonophila 2,3,4,6,