Κατηγορίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 1. Τέτανος Abs
 2. Bordetela pertusis IgG
 3. Bordetela pertusis IgM
 4. Yersinia IgG
 5. Yersinia IgM
 6. Yersinia IgA
 7. Listeria IgG ( Listeria 1:O & Listeria 1:H & Listeria 4b:O & Listeria 4b:H )
 8. Helicobacter Pylori IgG
 9. Helicobacter Pylori IgM
 10. Helicobacter Pylori IgA
 11. Βρουκέλλας IgG
 12. Βρουκέλλας IgM
 13. Χλαμύδια τραχώματος IgG
 14. Χλαμύδια τραχώματος IgM
 15. Χλαμύδια τραχώματος IgA
 16. Χλαμύδια πνευμονίας IgA
 17. Χλαμύδια πνευμονίας IgM
 18. Μυκόπλασμα hominis IgG
 19. Μυκόπλασμα hominis IgM
 20. Μυκόπλασμα πνευμονίας IgG
 21. Μυκόπλασμα πνευμονίας IgM
 22. anti - Teponima pallidum IgG
 23. anti - Teponima pallidum IgM
 24. anti - Teponima pertusis IgG
 25. anti - Teponima pertusis IgM
 26. TPHA
 27. FTA - Abs
 28. anti -Bohrellia burgdorferi IgG [ Lyme ]
 29. anti -Bohrellia burgdorferi IgM [ Lyme ]
 30. Strep A test
 31. anti Clostridium tetani toxine