Κατηγορίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  1. Αιμοδιάγραμμα ( Γενική αίματος )
  2. Τ.Κ.Ε ( Ταχύτητα καθηζίσεως ερυθρών )
  3. Δ.Ε.Κ ( Δυκτυοερυθροκύτταρα )
  4. Λευκά-Τύπος ( Αρίθμιση και διαχωρισμός σε ομάδες των λευκών αιμοσφαρίων με την βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου )
  5. Μορφολογία Ερυθρών
  6. PLT ( Αρίθμηση των αιμοπεταλίων του αίματος με την βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου )