Κατηγορίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
 1. ΑΝΑ ( Αντιπυρηνικά αντισώματα )
 2. anti - DNA ds
 3. anti - ENA
 4. anti - RNA
 5. anti - CCP2
 6. anti - RP
 7. anti - ssA ( Ro )
 8. anti - ssB ( La )
 9. anti - Scl 70 IgG
 10. AMA ( Αντιμιτοχονδριακά )
 11. ASMA ( αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών )
 12. APCA / PCA ( αντισώματα έναντι τοιχωματικών κυττάρων στομάχου )
 13. IFBA - IgG ( αντισώματα έναντι Ενδογενούς Παράγοντα )
 14. ANCA - P
 15. ANCA - C
 16. anti - MPO IgG
 17. anti - PR-3 IgG
 18. anti - Sm IgG
 19. tTG IgG ( έναντι Ιστικής Τρανσκουλαμινάσης IgG )
 20. tTG IgM ( έναντι Ιστικής Τρανσκουλαμινάσης IgM )
 21. tTG IgA ( έναντι Ιστικής Τρανσκουλαμινάσης IgA )
 22. anti - EMA - IgG
 23. anti - Gliandin IgG
 24. anti - Gliandin IgM
 25. anti - Gliandin IgA
 26. ICA ( έναντι νησιδιακών κυττάρων IgG )
 27. anti - Καρδιολιπίνης IgG
 28. anti - Καρδιολιπίνης IgM
 29. anti - Καρδιολιπίνης IgA
 30. anti - Ινσουλίνης
 31. anti - σκελετικού μυός
 32. anti - Επιδερμιδικά
 33. anti - ADR IgG ( έναντι Φλοιού Επινεφριδίων )
 34. anti - Σπερμικά
 35. anti - Jo IgG
 36. anti - RNP IgG
 37. anti - Κεντρομεριδιακά IgG ( ACA IgG )
 38. ANA , ANF IgM
 39. anti - DNP
 40. anti - DNA ss
 41. LKM 1
 42. AMA IgM
 43. Le test
 44. RF - IgG
 45. anti - Αιθανολαμίνης Ολικά
 46. GBM IgM ( έναντι βασικής μεμβράνης )
 47. anti - Ινσουλίνης IgG
 48. anti - IA2 IgG
 49. anti - Tg
 50. anti - M
 51. anti - TPO
 52. TSI ( έναντι υποδοχέων TSH )
 53. anti - Reticuline
 54. anti - GAD
 55. anti - υποδοχέα Ακετυλοχολίνης
 56. anti - MuSK
 57. anti DGP IgG
 58. qnti - Titini
 59. anti - Ωοθηκά
 60. anti - σπερματικά ορού
 61. anti - σπερματικά σπέρματος
 62. anti - σπερματικά τραχηλικής βλέννης