Κατηγορίες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
 1. Γενική Ούρων
   
 2. Καλλιέργεια Ούρων
   
 3. Αντιβιόγραμμα απομονωθέντος μικροβίου καλλιέργειας ούρων
   
 4. Ανιχνεύσεις φαρμάκων και εθιστικών ουσιών :
  Ομάδας Καναβιδοειδών ( χασίς )  
  Ομάδας Κοκαΐνης ( Κοκαΐνη , Μεθαδόνη )  
  Ομάδας Οποιούχων ( Ηρωΐνη ) 
  Ομάδας Αμφεταμινών ( Αμφεταμίνες , Νορμετανεφρίνες ) 
  Ομάδας Βενζοδιαζεπινών
  Αιθυλικής Αλκόλης
  Ecstasy
   
 5. Μέτρηση εππέδων ουσιών Κλινικής Χημείας :
  Ουρίας 
  Κρεατινίνης
  Λευκώματος 
  Μικροαλβουμίνης 
  Νατρίου
  Καλλίου 
  Χλώριου 
  Ασβέστιο 
  φώσφορο 
  Μαγνήσιο
  Ουρικό 
  Οξαλικά 
  Κιτρικά
  Άζωτο  
  Μυοσφαιρίνη 
  Χαλκός
  HCO3- 
   
 6. Μέτρηση εππέδων :
  Α1-Μικροσφαιρίνη 
  β-Μικροσφαιρλινη  
  VMA ούρων 24 ώρου  
  NTX ούρων 24 ώρου  
  B.T.A ούρων 24 ώρου 
  Deoxypiridoline ούρων 24 ώρου 
  C-Terminal Cross-Linked ούρων 24 ώρου
   
 7. Μέτρηση επιπέδων ορμονών ούρων :
  Κατεχολαμίνες ούρων 24 ώρου 
  Μετανεφρίνες ούρων 24 ώρου  
  Αδρεναλίνη ούρων 24 ώρου 
  Νοραδρεναλίνη ούρων 24 ώρου
  Ντοπαμίνη ούρων 24 ώρου
  17-Κετοστεροειδή ούρων 24 ώρου
  17 ΟΗ Κετοστεροειδή ούρων 24 ώρου 
  Κορτιζόλη ούρων 24 ώρου
  Κορτιζόλη Ελεύθερη ούρων 24 ώρου
  ALDO ούρων 24 ώρου
  5-HIAA ούρων 24 ώρου 
  Σεροτονίνη ούρων 24 ώρου
   
 8. Ανιχνεύσεις ουσιών :
  Bence-Jones