Κατηγορίες

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 1. Βαλπροϊκό οξύ ( Depakine )
 2. Φαινυντοΐνη ( Epanutin , Diladin )
 3. Υδαντοΐνη   ( Epanutin , Diladin )
 4. Λίθιο ( Lithiofor )
 5. Λαμοτριγίνη ( Lamyctal )
 6. Φαινοβαρβιτάλη ( Difenal ,Luminal  , Gardenal )
 7. Καρβαμαζεπίνη ( Tegretor )
 8. Οξυκαρβαμαζεπίνη ( Trileptal )
 9. Αμιοδαρόνη ( Agoron , Condarone )
 10. Κυκλοσπορίνη
 11. Κλοζαπίνη ( Klozapine )
 12. Vancomycine