Κατηγορίες

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
  1. Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων αίματος
  2. Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών
  3. Ηλεκτροφόρηση CPK
  4. Ηλεκτροφόρηση LDH
  5. Ηλεκτροφόρηση ALP
  6. Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση
  7. Ανοσοηλεκτροφόρηση ορού
  8. Ανοσοκαθήλωση ορού
  9. Ανοσοηλεκτροφόρηση ούρων
  10. Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης αίματος