Κατηγορίες

ΙΧΝΟΣΤOΙΧΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΙΧΝΟΣΤOΙΧΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
 1. Ca
 2. Ca+
 3. P
 4. Mg
 5. Na+
 6. K+
 7. Cl-
 8. Cu
 9. Zn
 10. Pb
 11. Se
 12. Hg
 13. Cr
 14. NH3
 15. HCO3-