Κατηγορίες

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
  για αερόβια μικρόβια
  για αναερόβια μικρόβια
  για μύκητες
   
 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
  για Σαλμονέλλα
  για Σιγκέλλα
  για Υερσίνια
  για μύκητες
  για Καμπυλοβακτηρίδια
  για Αερομονάδα
  για E.coli  0157
  για Clostridium difficille
  για δονάκιο της χολέρας
   
 3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ-ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ
  για Αερόβια μικρόβια ( E.coli ,Proteus,Σταφυλοκοκκοι , Εντερόκοκκοι ,Ψευδομονάδα , Κλεμψιέλλα κ.λ.π )
  για Μικραερόφιλα μικρόβια ( Ναισέριες )
  για Καπνόφιλα μικρόβια
  για Αναερόβια μικρόβια ( Garnerella vaginalis , Mobilucus κ.λ.π)
  για μύκητες  ( Candida albicas , Candida tropicalis κ.λ.π )
  για Μυκοπλάσματα hominis
  για Ουρεαπλάσματα urealiticum
  Ανίχνευση με ανοσοφθορισμό για Χλαμύδια
   
 4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ-ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ-ΒΑΛΑΝΟΥ
  για Αερόβια μικρόβια ( E.coli ,Proteus,Σταφυλοκοκκοι , Εντερόκοκκοι ,Ψευδομονάδα , Κλεμψιέλλα κ.λ.π )
  για Μικραερόφιλα μικρόβια ( Ναισέριες )
  για Καπνόφιλα μικρόβια
  για Αναερόβια μικρόβια ( Garnerella vaginalis , Mobilucus κ.λ.π)
  για μύκητες  ( Candida albicas , Candida tropicalis κ.λ.π )
  για Μυκοπλάσματα hominis
  για Ουρεαπλάσματα urealiticum
  Ανίχνευση με ανοσοφθορισμό για Χλαμύδια
   
 5. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ
   
 6. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ
   
 7. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
   
 8. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΛΩΝ-ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
   
 9. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ
   
 10. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΥΧΙΩΝ
   
 11. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝ
   
 12. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΟΛΛΙΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
   
 13. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
   
 14. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
   
 15. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
   
 16. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΥ
   
 17. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
   
 18. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΥΡΑΛ
   
 19. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΧΕΙΩΝ