Κατηγορίες

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 1. ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ :
  FSH
  T3
  T4 
  FT3
  FT4
  T3U 
  TG
  anti - Tg 
  anti - M  
  anti - TPO
   
 2. ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :
  FSH
  LH
  E1
  E2
  E3
  PRL
  PRG
  SHBG
  DHEA
  DHEA-S
  Inhibitin A
  Ihibitin B
  17 OH PRG
  Δ4- Ανδροστενεδιόλη
  Πρεγνανεδιόλη
  Testo
  F Testo
   
 3. ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ
  ΡΕΝΙΝΗ 
  ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ
   
 4. ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ :
  PTH
  OSTEOCALCINE
   
 5. ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ :
  INSULINΕ
  C- PEPTIDE