Κατηγορίες

ΤΟΞΙΝΗ ΤΕΤΑΝΟΥ

η τοξινη του τετανου ειναι πολυ  επικινδυνη